Hjem » Nyttig » London fakta

London fakta

london_fakta

Innbyggertall
London har i dag (pr. 2006) et innbyggertall på godt og vel 7,5 millioner innenfor det som kalles Stor-London. Tar man med hele London-distriktet (London med forsteder), kan dette tallet bortimot dobles (ca. 13-14 millioner). Dermed er London en av Europas og verdens mest folkerike storbyer. Innbyggerne i Stor-London befolker et areal på 1579 km2, noe som betyr at folketettheten er på rundt 4700 pr. km2.

Administrativ inndeling 
Det finnes flere måter å dele inn London på, noe som kan virke svært forvirrende. At det da også brukes en del begreper som reflekterer ulike epoker i byens historie, minsker ikke akkurat denne forvirringen.

Storbritannia er et av de få landene i Europa som fremdeles holder seg med en adel. Dette medfører at enkelte gamle begreper er blitt «hengende igjen». Et eksempel på dette er at Stor-London kalles et grevskap (County), som omkranser et mindre grevskap – nemlig City of London. Grevskaps-betegnelsen er imidlertid ikke helt presis, og i 1972 ble en ny administrativ reform satt i verk, som endret noe på de gamle inndelingene.
Et annet og nyere administrativt begrep er regioner. Stor-London er en av Englands 9 administrative regioner, som skiller seg litt ut fra de øvrige ved at den har en egen folkevalgt forsamling, ledet av en borgermester. Regionen Stor-London kan så igjen deles inn på litt ulike måter. Man kan f.eks. si at den består av to cities (City of London og City of Westminster) – som er to «byer i byen» – samt flere mindre towns (med noe lavere status) og noen andre urbane områder.

Tar en så utgangspunkt i hvordan London faktisk styres, er det the boroughs (bydelene) som er det sentrale administrative begrepet. Stor-London er delt inn i 32 boroughs. I tillegg kommer så City of London, som har sin egen administrative ordning, og større selvstyre enn de øvrige bydelene. Stor-London deles så i Indre London, som består av 12 boroughs pluss City of London – og Ytre London, som omfatter de resterende 20 boroughs. Den største av Londons bydeler er Croydon med 330.587 innbyggere, mens City of London kun har 7.385 innbyggere. Selv om det altså ikke er så mange som har sitt bosted i City, er det imidlertid bortimot 400.000 som oppholder seg der daglig i forbindelse med jobb o.l.

Geografisk inndeling 
Til hjelp for dem som skal orientere seg i London, finnes det også en geografisk måte å dele byen inn på (som imidlertid ikke har administrativ status). Denne inndelingen brukes dessuten ofte når Londons demografi skal beskrives – altså hvordan befolkningen fordeler seg m.h.t. yrkeskategorier, kjønn, sosial status m.v.

City of London 
Dette er den eldste delen av London – og er fremdeles storbyens «hjerte». Her ligger det en del administrative institusjoner for The Lord Mayor (borgermesteren), i tillegg til at det er et viktig handels- og finansområde. Dessuten ligger det mange historiske bygninger her.

City of Westminster 
Her ligger Buckingham Palace, som siden dronning Victorias tid har vært kongelig residens. I tillegg er dette den delen av byen hvor hoffet, parlamentet og de fleste regjeringskontorene holder til. Ved siden av City of London, er det City of Westminster som kan framvise de fleste historiske severdighetene i London.

The West End 
Her finner vi det viktigste forretnings- og fornøyelsesdistriktet i London. Stikkord: Handlegatene Oxford Street og Regent Street, National Gallery, nattklubber, kinoer og teatre. West End oppfattes gjerne som Londons mest eksklusive område.

Mayfair 
Om noen del av London skulle kunne konkurrere med West End i eksklusivitet, måtte det være Mayfair – som ligger i nærheten, mellom Oxford Street, Piccadilly og Hyde Park. Her finner vi ellers det fremste ambassade- og klubbstrøket i byen.

Bloomsbury 
Bloomsbury er Londons akademiske sentrum. London University’s hovedbygning ligger her. Det gjør også University College og British Museum. Dessuten må Covent Garden Theatre (Royal Opera House) nevnes. Bloomsbury er ellers litteraturhistorisk kjent som området der de forfatterne som tilhørte den såkalte «Bloomsbury-gruppen» (bl.a. Virginia Woolf) holdt til.

Kensington and Chelsea
Vi befinner oss fremdeles på Londons «vestkant». Området er relativt sammensatt. Kensington er preget av eksklusive forretningsgater som f.eks. Knightsbridge (hvor Harrods holder til), og Kensington Road. Også en del kulturelle institusjoner holder til her. Dessuten er Kensington kjent for sine fornemme boligstrøk. Chelsea har en noe annen historie og var i tidligere tider et typisk arbeiderklassestrøk. I dag er Chelsea et populært tilholdssted for kunstnere.

North London
Også North London er et sammensatt område. I Notting Hill-strøket er det eksempelvis et sterkt innslag av innvandrere, mens Hampstead er et fornemt borgerstrøk med mange vakre hus. Hotelldistriktet Bayswater ligger også i North London. Det samme gjør Wembley Stadium og Royal Air Force Museum.

East End 
Tidligere var dette Londons «slumområde». Også i dag er det denne delen av byen som har det høyeste antallet arbeidsledige og sosialt vanskeligstilte. Slumbebyggelsen ble imidlertid sanert før og etter den andre verdenskrig, og erstattet med ny, kommunal boligbebyggelse. Også det tidligere havneområdet Docklands har endret karakter ved hjelp av store saneringsprosjekter, der både nye boliger og kontorer er blitt reist.

South London 
For de fleste turister er South London ved sørbredden av Themsen et lite attraktivt strøk. Deler av området er bebygd med store, kjedelige bygårder, og har vært preget av sosiale problemer og konfrontasjoner mellom ulike grupper innvandrere (gjelder særlig bydelen Brixton). Det finnes imidlertid også en del museer og andre kulturinstitusjoner her – bl.a. Old Observatory i Greenwich, National Maritime Museum, Southwark Cathedral og National Theatre.

West London 
Må ikke forveksles med West End. Dette er et område, som riktignok ligger i den vestre delen av Stor-London, men noe lengre fra City. West London omfatter bl.a. bydelene Hammersmith og Ealing nord for Themsen – og Richmond, Kingston og Hounslow sør for Themsen. I West London finner vi Eton College og Windsor Castle, og her ligger også flyplassen Heathrow.

Forstedene
Stor-London er omgitt av et stort grøntområde, det såkalte «Green Belt». Det har vært et mål å holde dette grøntområdet fritt for bebyggelse. Utenfor der igjen har det så vokst opp til dels store forsteder. Befolkningen her har i stor grad måttet basere seg på pendling til London, men i de senere årene har en ikke ubetydelig del av Londons næringsliv, særlig innenfor industrien, flyttet ut til forstedene.

Legg igjen en kommentar

Din e-post adresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>